Over Het Fonds

Over het Fonds!

Het Fonds Patrick De Spiegelaere vzw- ƒ(PDS) – wil de nagedachtenis van de op 2 maart 2007 overleden fotograaf Patrick De Spiegelaere levendig te houden en zijn levenswerk voort zetten. Meerbepaald wil het ƒ(PDS) een evenwichtige, humane en artistiek verantwoorde wederzijdse beeldvorming bevorderen en streven naar een beter begrip over de levensomstandigheden in Noord en Zuid.

Het ƒ(PDS)wil dit bereiken door:
Het mee mogelijk maken van artistieke en journalistieke projecten die voldoen aan het doel van de vzw door het faciliteren of het verschaffen van werkbeuzen aan fotografen of andere beeldkunstenaars

Het mee mogelijk maken van bijzondere projecten waarin de fotografie centraal staat of een bepalende factor speelt door het produceren, coproduceren, te faciliteren of financieel (mee) te ondersteunen.

Het bij elkaar brengen van mensen en instellingen die met die beeldvorming begaan zijn en zo een katalysator te vormen voor de ontwikkeling van deze wederzijdse beeldvorming.

Het f(PDS) wil ook de nagedachtenis aan de fotograaf levendig houden door zijn werk zo ruim mogelijk te verspreiden en promotioneel te ondersteunen.

Ons eerste initiatief is het organiseren van het Hommageconcert, dat tevens ook een fondsenwerving is voor het fonds. Daarnaast is het fonds betrokken bij de Spiegelprijs, en de selectie en het opzet van een drietal tentoonstellingen rond het werk van Patrick De Spiegelaere die in 2008 zullen plaatsvinden.

De Raad van Bestuur bestaat uit:

Gerry De Mol (voorzitter)
Koen De Visscher (secretaris)
Piet Piryns
Katia Verstringe
Marc De Spiegelaere

www.fpds.be 
Giften zijn welkom
Bank : 001-5404985-27
IBAN: BE48 0015 4049 8527